Privatlivspolitik

Her kan du læse mere om, hvordan Aroma Herning op til persondatalovgivningen,

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger:

Aroma Herning er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:​

Aroma Herning
Fonnesbechsgade 14, st.
7400 Herning

Cvr. 38696718
​Tlf. 97212722
E-mail : aromaherning@gmail.com

​​

De oplysninger, vi behandler om dig, kan omfatte:

Oplysninger om nuværende og potentielle kunder

Almindelige personoplysninger, herunder

 • identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail etc.
 • købshistorik
 • betalingshistorik, betalingsoplysninger etc.
 • oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig

Vores databehandlinger har følgende formål:

 • Administration af kundeforholdet, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold, samt løbende samhandel
 • Statistiske formål: Der kan foretages analyser af samhandel og rapportering på de generelle kundeoplysninger, der indsamles.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af det aktuelle samarbejde. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f.

​​I det tilfælde at det bliver nødvendigt for at udfører en opgave, vil dine personoplysninger blive videregivet

til evt. underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan

realiseres.

Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Aroma Herning følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvendigt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt.
For kommende og potentielle kunder omfattet af markedsføringsrelaterede aktiviteter følger vi de gældende regler i markedsføringsloven og principper om god markedsføringsskik.

Dine rettigheder

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Aroma Herning behandler om dig:

 • ​Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
 • ​Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
 • ​Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
 • ​Retten til indsigelse
 • ​Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener at Aroma Herning ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.